Смерови

Природно-математички смер

Као што и само име каже, на овом смеру се пажња поклања већином природним наукама (математици, физици, хемији, билогији, информатици). Ученици овог смера без проблема уписују медицину, стоматологију, фармацију, ветерину, хемију, програмирање, технологију, машинство, грађевину, архитектуру и све остале факултете. Њихово познавање страних језика је такође на завидном нивоу. Када заврше школу знају два страна језика и одлично се служе рачунарима. Ученици овог смера често освјају републичке награде из неког од поменутих предмета чиме су ослобођени полагања пријемног испита приликом уписа студија. Математички смер је одличан избор за будуће докторе, инжењере, зубаре, ветеринаре, програмере….

 

  Обавезни предмети I II III IV
1. Српски језик и књижевност 4 3 3 4
2. Енглески језик 2 2 2 2
3. Француски/Руски језик 2 2 2 2
4. Латински језик 2      
5. Устав и права грађана       1
6. Социологија       2
7. Психологија   2    
8. Филозофија     2 3
9. Историја 2 2 2  
10. Географија 2 2 2  
11. Биологија 2 2 3 3
12. Математика 4 5 5 4
13. Физика 2 3 3 5
14. Хемија 2 3 3 2
15. Рачунарство и информатика 2    60 1/30 1/30
16. Музичка култура 1 1    
17. Ликовна култура 1 1    
18. Физичко васпитање 2 2 2 2
  Изборни предмети        
1. Верска настава 1 1 1 1
2. Грађанско васпитање 1 1 1 1

Друштвено-језички смер

Овај смер је одличан за оне који желе да се баве друштвеним наукама (историја, географија, социологија, филозофија…) као и језицима и књижевношћу.  Ученици овог смера без проблема уписују све друштвене факултете као што су права, политичке науке, филолошки, филозофски факултет и сл.  Није ретко да ученици овог смера такође се определе за неки од природних факултета за шта такође имају одлично предзнање. Наши ученици освајају републичке награде из Српског језика, страних језика, историје што им омогућава да не полажу пријемене испите из тих предмета касније. Језички смер је одличан избор за будуће адвокате, судије, политичаре, политикологе, лингвисте, филологе, филозофе, новинаре и сл.

 

  Обавезни предмети I II III IV
1. Српски језик и књижевност 4 4 5 5
2. Енглески језик 2 3 5 4
3. Француски/Руски језик 2 2 2 2
4. Латински језик 2 2    
5. Устав и права грађана       1
6. Социологија       3
7. Психологија   2    
8. Филозофија     2 3
9. Историја 2 2 3 3
10. Географија 2 2 2  
11. Биологија 2 2 2  
12. Математика 4 3 2 2
13. Физика 2 2 2 2
14. Хемија 2 2    
15. Рачунарство и информатика 2    60 1/30 1/30
16. Музичка култура 1 1 1 1
17. Ликовна култура 1 1 1 1
18. Физичко васпитање 2 2 2 2
  Изборни предмети        
1. Верска настава 1 1 1 1
2. Грађанско васпитање 1 1 1 1