О нама

ИСТОРИЈАТ

Гимназија у Бору почела је са радом 1944. године, као прва средња школа у историји Бора. У свом развоју имала је два периода – први, од оснивања до прерастања у „вишу“ средњу школу 1954. године тј. до издвајања њених виших разреда у самосталну школу и припајања нижих разреда основним школама у Бору; други период, од њеног претварања, исте године, у „вишу„ гимназију до данас. Виша мешовита гимназија у Бору која је 26.фебруара 1957. године добила име „Бора Станковић“, од школске 1959/60. године постаје општеобразовна јединствена четворогодишња школа са два смера: друштвено-језичким и природно-математичким. 

Међутим, доношењем Закона о средњем усмереном образовању од стране Скупштине СР Србије 1976.године и формирањем Политехничког образовног центра „Иво Лола Рибар“ школске 1979/80. године у систему средњег образовања гимназија прeстаје да ради. Након једне деценије, Скупштина општине Бор доноси одлуку о оснивању гимназије. На тој основи, школске 1990/91. године поново је почела да ради Гимназија „Бора Станковић“, која је задржала свој стари назив из 1976. године.

Своје устројство гимназија добија Законом о средњем образовању. До школске 1993/94. године настава се у гимназији изводила по јединственом наставном плану, а од те године уводе се два смера: друштвено-језички и природно-математички. Гимназија „Бора Станковић“ у Бору бави се образовно- васпитном делатношћу и стручним образовањем кадрова за подручје рада:

  1. ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
  2. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР  

Гимназија поседује зграду укупне површине од 2364,58 м 2 . Школа располаже са 15 класичних учионица, 3 специјализоване учионице ( два кабинета рачунарства и информатике, једна лабораторија за хемију, 3 опремљена кабинета за физику, хемију и ликовну културу, просторијом за наставничку канцеларију, просторијом за ученичке активности (Лолина соба), библиотеку, канцеларијама за директора школе, секретара школе, књиговодство (рачуноводство) и стручног сарадника, просторијама за помоћно особље, оставама и три санитарна чвора. Школа има школско двориште површине 3603 м 2 . За извођење наставе физичког васпитања користи се фискултурна сала коју користимо заједно са Машинско-електротехничком школом. При повољним временским условима настава из физичког васпитања изводи се на спортским теренима површине 1 ha 1a 18 м 2