Гимназија "Бора Станковић" Бор

Друштвено-језички смер

Овај смер је одличан за оне који желе да се баве друштвеним наукама (историја, географија, социологија, филозофија...) као и језицима и књижевношћу.  Ученици овог смера без проблема уписују све друштвене факултете као што су права, политичке науке, филолошки, филозофски факултет и сл.  Није ретко да ученици овог смера такође се определе за неки од природних факултета за шта такође имају одлично предзнање. Наши ученици освајају републичке награде из Српског језика, страних језика, историје што им омогућава да не полажу пријемене испите из тих предмета касније. Језички смер је одличан избор за будуће адвокате, судије, политичаре, политикологе, лингвисте, филологе, филозофе, новинаре и сл.

 

Обавезни предмети

I

II

III

IV

1.

Срп.јез и књиж.

4

4

5

5

2.

Енглески језик

2

3

5

4

3.

Француски језик

Руски језик

2

2

2

2

4.

Латински језик

2

2

 

 

5.

Устав и права грађ.

 

 

 

1

6.

Социологија

 

 

 

3

7.

Психологија

 

2

 

 

8.

Филозофија

 

 

2

3

9.

Историја

2

2

3

3

10.

Географија

2

2

2

 

11.

Биологија

2

2

2

 

12.

Математика

4

3

2

2

13.

Физика

2

2

2

2

14.

Хемија

2

2

 

 

15.

Рачунарство и информатика

2

60

1/30

1/30

16.

Музичка култура

1

1

1

1

17.

Ликовна култура

1

1

1

1

18.

Физичко васпитање

2

2

2

2

 

Изборни предмети

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

1

1

1

2.

Грађанско васпитање

1

1

1

1

 


Shop!
Contribute!
Books!

Нова обавештења

Најновије вести

БУДИМО ХУМАНИ БУДИМО ХУМАНИ 2018-12-26 - Данило Марјановић, дечак из Бора...