Видео

Друштвено-језички смер

Овај смер је одличан за оне који желе да се баве друштвеним наукама (историја, географија, социологија, филозофија...) као и језицима и књижевношћу.  Ученици овог смера без проблема уписују све друштвене факултете као што су права, политичке науке, филолошки, филозофски факултет и сл.  Није ретко да ученици овог смера такође се определе за неки од природних факултета за шта такође имају одлично предзнање. Наши ученици освајају републичке награде из Српског језика, страних језика, историје што им омогућава да не полажу пријемене испите из тих предмета касније. Језички смер је одличан избор за будуће адвокате, судије, политичаре, политикологе, лингвисте, филологе, филозофе, новинаре и сл.

 

Обавезни предмети

I

II

III

IV

1.

Срп.јез и књиж.

4

4

5

5

2.

Енглески језик

2

3

5

4

3.

Француски језик

Руски језик

2

2

2

2

4.

Латински језик

2

2

 

 

5.

Устав и права грађ.

 

 

 

1

6.

Социологија

 

 

 

3

7.

Психологија

 

2

 

 

8.

Филозофија

 

 

2

3

9.

Историја

2

2

3

3

10.

Географија

2

2

2

 

11.

Биологија

2

2

2

 

12.

Математика

4

3

2

2

13.

Физика

2

2

2

2

14.

Хемија

2

2

 

 

15.

Рачунарство и информатика

2

60

1/30

1/30

16.

Музичка култура

1

1

1

1

17.

Ликовна култура

1

1

1

1

18.

Физичко васпитање

2

2

2

2

 

Изборни предмети

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

1

1

1

2.

Грађанско васпитање

1

1

1

1

 

Наша реч - online

Headway

The meaning of life is 42.
- The Hitchhiker's guide to the Galaxy
Cogito ergo sum.
- Rene Descartes
Onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta. 
- Friedrich Nietzsche
Ljudi često imaju puno poštovanja prema onima koji se uzdignu brzo,
iako se ništa ne diže brže od prašine, slame i perja.
-Lord George Byron
Strah seče dublje nego mač.
Ništa ne gori kao zlato.
Smeh je otrov za strah.
-Game of Thrones
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi.
Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.
-Immanuel Kant
Lepo je slaviti uspeh,
ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.
-Bill Gates

Neki ljudi osećju kišu,
drugi samo pokisnu.
-Bob Marley
Demokratija je rešenje zagoetki
svih ustava.
-Karl Marks
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.