Видео

Природно-математички смер

Као што и само име каже, на овом смеру се пажња поклања већином природним наукама (математици, физици, хемији, билогији, информатици). Ученици овог смера без проблема уписују медицину, стоматологију, фармацију, ветерину, хемију, програмирање, технологију, машинство, грађевину, архитектуру и све остале факултете. Њихово познавање страних језика је такође на завидном нивоу. Када заврше школу знају два страна језика и одлично се служе рачунарима. Ученици овог смера често освјају републичке награде из неког од поменутих предмета чиме су ослобођени полагања пријемног испита приликом уписа студија. Математички смер је одличан избор за будуће докторе, инжењере, зубаре, ветеринаре, програмере....

 

Обавезни предмети

I

II

III

IV

1.

Срп.јез и књиж.

4

3

3

4

2.

Енглески језик

2

2

2

2

3.

Француски језик

Руски језик

2

2

2

2

4.

Латински језик

2

 

 

 

5.

Устав и права грађ.

 

 

 

1

6.

Социологија

 

 

 

2

7.

Психологија

 

2

 

 

8.

Филозофија

 

 

2

3

9.

Историја

2

2

2

 

10.

Географија

2

2

2

 

11.

Биологија

2

2

3

3

12.

Математика

4

5

5

4

13.

Физика

2

3

3

5

14.

Хемија

2

3

3

2

15.

Рачунарство и информатика

2

60

1/30

1/30

16.

Музичка култура

1

1

 

 

17.

Ликовна култура

1

1

 

 

18.

Физичко васпитање

2

2

2

2

 

Изборни предмети

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

1

1

1

2.

Грађанско васпитање

1

1

1

1

 

 

 

Наша реч - online

Headway

The meaning of life is 42.
- The Hitchhiker's guide to the Galaxy
Cogito ergo sum.
- Rene Descartes
Onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta. 
- Friedrich Nietzsche
Ljudi često imaju puno poštovanja prema onima koji se uzdignu brzo,
iako se ništa ne diže brže od prašine, slame i perja.
-Lord George Byron
Strah seče dublje nego mač.
Ništa ne gori kao zlato.
Smeh je otrov za strah.
-Game of Thrones
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi.
Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.
-Immanuel Kant
Lepo je slaviti uspeh,
ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.
-Bill Gates

Neki ljudi osećju kišu,
drugi samo pokisnu.
-Bob Marley
Demokratija je rešenje zagoetki
svih ustava.
-Karl Marks
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.