Видео

Историјат школе

Гимназија у Бору почела је са радом 1944. године, као прва средња школа у историји Бора. У свом развоју имала је два периода – први, од оснивања до прерастања у „вишу“ средњу школу 1954. године тј. до издвајања њених виших разреда у самосталну школу и припајања нижих разреда основним школама у Бору; други период, од њеног претварања, исте године, у „вишу„ гимназију до данас. Виша мешовита гимназија у Бору која је 26.фебруара 1957. године добила име „Бора Станковић“, од школске 1959/60. године постаје општеобразовна јединствена четворогодишња школа са два смера: друштвено-језичким и природно-математичким. 

Међутим, доношењем Закона о средњем усмереном образовању од стране Скупштине СР Србије 1976.године и формирањем Политехничког образовног центра „Иво Лола Рибар“ школске 1979/80. године у систему средњег образовања гимназија прeстаје да ради. Након једне деценије, Скупштина општине Бор доноси одлуку о оснивању гимназије. На тој основи, школске 1990/91. године поново је почела да ради Гимназија „Бора Станковић“, која је задржала свој стари назив из 1976. године.

Своје устројство гимназија добија Законом о средњем образовању. До школске 1993/94. године настава се у гимназији изводила по јединственом наставном плану, а од те године уводе се два смера: друштвено-језички и природно-математички. Гимназија „Бора Станковић“ у Бору бави се образовно- васпитном делатношћу и стручним образовањем кадрова за подручје рада:

  1. ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
  2. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР  

Гимназија поседује зграду укупне површине од 2364,58 м 2 . Школа располаже са 15 класичних учионица, 3 специјализоване учионице ( два кабинета рачунарства и информатике, једна лабораторија за хемију, 3 опремљена кабинета за физику, хемију и ликовну културу, просторијом за наставничку канцеларију, просторијом за ученичке активности (Лолина соба), библиотеку, канцеларијама за директора школе, секретара школе, књиговодство (рачуноводство) и стручног сарадника, просторијама за помоћно особље, оставама и три санитарна чвора. Школа има школско двориште површине 3603 м 2 . За извођење наставе физичког васпитања користи се фискултурна сала коју користимо заједно са Машинско-електротехничком школом. При повољним временским условима настава из физичког васпитања изводи се на спортским теренима површине 1 ha 1a 18 м 2 . 

 

 

Наша реч - online

Headway

The meaning of life is 42.
- The Hitchhiker's guide to the Galaxy
Cogito ergo sum.
- Rene Descartes
Onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta. 
- Friedrich Nietzsche
Ljudi često imaju puno poštovanja prema onima koji se uzdignu brzo,
iako se ništa ne diže brže od prašine, slame i perja.
-Lord George Byron
Strah seče dublje nego mač.
Ništa ne gori kao zlato.
Smeh je otrov za strah.
-Game of Thrones
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi.
Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.
-Immanuel Kant
Lepo je slaviti uspeh,
ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.
-Bill Gates

Neki ljudi osećju kišu,
drugi samo pokisnu.
-Bob Marley
Demokratija je rešenje zagoetki
svih ustava.
-Karl Marks
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.