Видео

SZS6 u Boru

"Social Day" ili u našoj državi poznatiji kao projekat "Sednjoškolci za srednjoškolce" u Boru je održan
treću godinu za redom. Učestvovalo je više od 70 učenika, iz gimnazije "Bora Stanković" i
Ekonomsko-trgovinske škole, dok se projektu odazvalo tridesetak preduzeća u Boru.
Akcija podržava omladnski aktivizam i društveno odgovorno poslovanje preduzeća, naime srednjoškolci
jednog školskog dana ne pohađaju nastavu,već odlaze na praksu u privatna i javna preduzeća. Sva preduzeća
koja su zainteresovana da pristupe akciji, doniraju Prvi srednjoškolsi fond "Srednjoškolci za srednjoškolce",
sredstva iz tog fonda koriste se ta dalju realizaciju projekata. Ovaj projekat je odličan način se
srednjoškolci opobaju u novim veštinama i upoznaju radne obaveze, a stimulaciju za to im prižaju preduzeća
koja prepoznaju omladinski aktivizam i trud.

Galerija slika sa SZS6