Видео

Информатички смер

Информатички смер

Борска гимназија припрема се за упис прве генерације ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Ученици заинтересовани за упис полажу пријемни испит из математике (средњи и напредни ниво из збирке за малу матуру) 3. јуна 2018. године у 10 часова, у Зајечару (бесплатан превоз за ученике организује Гимназија). Пријава ученика одржаће се 11. и 14. маја 2018., у Гимназији „Бора Станковић“ од 8 до 14 сати, у секретаријату школе.

Наша гимназија организује бесплатне припреме из математике за пријемни испит за ученике заинтересоване за упис у ово одељење од 15.маја 2018. у договору са ученицима. Први сусрет и пријава ученика за припреме одржаће се 14. маја 2018. у 14 часова.

– максималан број бодова на пријемном испиту је 240, а да би ученик положио пријемни мора да оставари најмање 120 бодова

– поред пријемног испита ученици редовно полажу и малу матуру у својој основној школи

– да би се одељење формирало потребно је да најмање 15 ученика положи пријемни испит, а максималан број ученика у одељењу је 20

– поред 8 информатичких предмета, садржаји осталих предмета се реализују по плану и програму за природни смер гимназије

Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Члан 30.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се по програму основне школе.

Члан 31.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, може да конкурише за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 32.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 30. став 1. овог правилника.

Члан 33.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

ИНФОРМАТИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Наставни план и програм Рачунарске гимназије реализује се по светским стандардима и одговара свим савременим захтевима који се постављају у процесу образовања младих људи. Поред неговања општих образовних вредности које се изучавају у гимназијама, посебна пажња придаје се образовним потребама из области рачунарства и информатике. Овако конципиран, наставни план и програм Рачунарске гимназије, обезбеђује добру припрему за студије и даље усавршавање.

Предмет Програмирање и програмски језици и Напредне технике програмирања, са Дискретном математиком као основом, пружиће ученицима основна и напредна знања о коришћењу различитих програмских језика и креирању рачунарских програма. Упознавањем са принципима и техникама објектно оријентисаног програмирања, ученици ће бити оспособљени да самостално израђују једноставније програме, да постављају и решавају проблеме из области објектно оријентисаног програмирања као и да лако прате друге предмете у којима се користе објектно оријентисани језици.

Кроз четворогодишњи програм предмета Примена рачунара, ученици ће овладати корисничким програмима различитих намена. Обрада текста, рад са бројчаним подацима, обрада фотографија, цртање, компоновање музике и израда презентација само су неке од изучаваних области.

Рачунарски системи и Оперативни системи и рачунарске мреже упознаће ученике са различитим оперативним системима, њиховом начину рада, хардвером самог рачунара и са мрежама и мрежним окружењем.

Предмет Модели и базе података обрађује различите врсте база података. Кроз овај предмет, ученици ће овладати како самим креирањем колекција података организованих за брзо претраживање, тако и начинима приступа подацима преко упитника коришћењем кључних речи.

Рачунарство и друштво је наставни предмет који се на теоријском плану бави односом друштва и рачунарских технологија, укључујући потребе и зависност друштвеног развоја од рачунарских технологија и могућностима примене рачунара у савременом друштву.

 

Наша реч - online

Headway

The meaning of life is 42.
- The Hitchhiker's guide to the Galaxy
Cogito ergo sum.
- Rene Descartes
Onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta. 
- Friedrich Nietzsche
Ljudi često imaju puno poštovanja prema onima koji se uzdignu brzo,
iako se ništa ne diže brže od prašine, slame i perja.
-Lord George Byron
Strah seče dublje nego mač.
Ništa ne gori kao zlato.
Smeh je otrov za strah.
-Game of Thrones
Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi.
Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.
-Immanuel Kant
Lepo je slaviti uspeh,
ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.
-Bill Gates

Neki ljudi osećju kišu,
drugi samo pokisnu.
-Bob Marley
Demokratija je rešenje zagoetki
svih ustava.
-Karl Marks
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.
 
Neki ljudi osjećaju kišu, drugi samo pokisnu.