Финансијски извештаји

Завршни рачун за 2018. год.

План набавки за 2019.

Завршни рачун за 2019. год.

Извршење буџета - 1-3 2019.

Финансијски план 2019.

Обрасци за програмски буџет за 2019.

Финансијски план за израду буџета за 2019 и пројекције за 2020. и 2021.

Финансијски план за израду буџета за 2019 и пројекције за 2020. и 2021. - 1

План набавки за 2020.

Извршење буџета - 1-6 2020.

Измена и допуна плана набавки 2020.

Предлог финансијског плана за 2020.

Предлог финансијског плана за 2020.

Извршење буџета - 1-3 2020.

Завршни рачуни за 2020. годину

Завршни рачуни за 2021. годину

План набавки за 2021. годину

Обрасци за програмски буџет 2021.

Извршење буџета 2021.

Извршење буџета 2022.

Финансијски план 2022. Програмска активност

Финансијски план 2022. Програм

Финансијски план за 2023. годину (2)

Gimnazija Bora Stanković - Bor > Финансијски извештаји