Финансијски извештаји

Извршење буџета - 1-6 2020.

Извршење буџета - 1-3 2020.

Извршење буџета - 1-3 2019.

Финансијски план 2019.

Предлог финансијског плана за 2020.

Предлог финансијског плана за 2020.

Read More

Измена и допуна плана набавки 2020.

Финансијски план за израду буџета за 2019 и пројекције за 2020. и 2021.

Финансијски план за израду буџета за 2019 и пројекције за 2020. и 2021. - 1

Обрасци за програмски буџет за 2019.

План набавки за 2019.

План набавки за 2020.

Завршни рачун за 2018. год.

Завршни рачун за 2019. год.