Ђачки парламент

Ђачки парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Парламент наше школе чине по 2 представника из сваког одељења и активно учествује у доношењу одлука везаних за положај ученика у школи, али и реализује бројне активности у самосталној режији или у сарадњи са другим школама и организацијама. Активности можете пратити на званичној страници Парламента на Фејсбуку.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења…
Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.