Упис

Поштована/и,

Обавештавамо Вас да ће у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу од 29.06.2020. на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе. Такође, од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе, о чему су у наставку овог дописа дате важне информације које је потребно поделити са родитељима.

Услуга еУпис ће омогућити овлашћеним лицима средњих школа да електронским путем дохвате податке о ученику из матичне књиге рођених (дохватање података садржаних у изводу из матичне књиге рођених), из евиденције пребивалишта (дохватање података садржаних у потврди о пребивалишту), као и из Интегрисаног здравственог информационог система (дохватање података о испуњености здравствених предуслова за упис одабраног профила). Услуга еУпис ће бити доступна и специјалним, музичким и балетским школама.

Услуга еУпис ће се користити од понедељка, 29.06.2020. године у музичким, балетским и специјалним школе, док ће у редовним школама услуга бити коришћена нешто касније, када почне први уписни рок.

За коришћење услуге неопходно је да овлашћена лица установе поседују валидан квалификовани електронски сертификат. Након инсталације софтвера одговарајућег сертификационог тела, потребно је да овлашћено лице школе прати корисничко упутство које достављамо у прилогу.

Неопходно је да по пријему овог дописа, а ради провере спремности за упис, овлашћена лица школе приступе услузи еУпис на Порталу еУправе и да, у случају да не успеју да приступе Порталу или услузи, о томе одмах обавесте Канцеларију за информационе технологије и електронску управу путем једног од следећа два контакта:

Контакт форма – https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php

Број телефона – 011/7350-561.

Поред услуге еУпис за школе, од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Услуга неће бити доступна за упис у специјалне, музичке, балетске и приватне школе.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.

Школа је у обавези да пре почетка уписа обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика о следећем:

1)    Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.

2)    Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

Ове информације треба видно истаћи на сајту школе, огласним таблама и свим осталим средствима које школа користи за комуникацију са родитељима, односно другим законским заступницима ученика.

Обавештавамо Вас да ће Упутство за коришћење усллуге еУпис – за овлашћена лица установа средњег образовања бити накнадно достављено и бити доступно на порталу.

С поштовањем, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРИЦОМ