Планска документа Гимназија

Годишњи план рада 2022-23

Извештај директора на крају шк. 2021-22.

Извештај о остваривању РПШ-а на год.нивоу

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 2021.22.

Одлука ГПР 2022 2023

Одлука ИРГПР 2021 2022

Одлука о УИОРД 2021 2022

план стручног усавршавања

школски Програм 2019

РПШ 2022-2026