Норматива акта Гимназија

Графички приказ План евакуације 

PLAN I POSTUPAK EVAKUACIJE iz objekta Gimnazije B.Stanković Bor

ПРАВИЛА понашања у установи

Правила заштите од пожара

Правилник о безбедности и здрављу на раду

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце

ПРАВИЛНИК О РАДУ

Статус Гимназије Бора Станковић Бор

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ novi ZAKON 2021

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Економско-трговинске школе Бор(1)(1)