Наставно особље

Наставници и предмети:

Српски језик и књижевност: Габријела Митић, Сандра Живковић, Слађана Ђошић Радисављевић

Енглески језик: Јелена Милосављевић, Наташа Чорболоковић

Француски језик: Снежана Гусковић, Ксенија Радојковић

Руски језик: Стефана Крстић

Латински језик: Ивана Ћирић, Ксенија Радојковић

Психологија: Јелена Бухингер 

Социологија: Биљана Станојевић

Филозофија: Милан Богићевић

Историја: Велимир Пејчић, Веселин Голубовић, Данијел Спасојевић

Географија: Милан Стојковић

Билогија: Светлана Чорболоковић, Милена Цветковић

Хемија: Анета Голоб Мишић

Математика: Ивана Милићевић, Сања Илић Стојановић

Физика: Горан Марковић , Моника Костић

Информатика: Дејан Дојчиновић, Тихомир Зафировић

Музичка култура: Милан Динић

Ликовна култура: Милан Ристић

Физичко васпитање: Соња Киш, Игор Цветковић

Грађанско васпитање: Биљана Станојевић, Жељко Савић, Игор Цветковић, Милан Стојковић

Верска настава: Душан Стојменовић

 

СТРУЧНО ОСОБЉЕ

Директор школе

  • Миљана Голубовић

Секретар школе

  • Љубомир Губијан

Шеф рачуноводства

  • Војислава Тасић

Финансијско – књиговодствени радник

  • Милка Зафировић

Психолог

  • Јелена Бухингер

Педагог

  • Жељко Савић

Библиотекар

  • Снежана Гусковић 

Помоћно особље

  • Снежана Ђорђевић, Бранка Петковић,  Данијела Павловић, Наташа Јаношевић, Душица Пешић

Домар

  • Јовица Спасојевић