Документи

Документација

Изборни пакети за I и II разред

Линијске табеле за израду предлога финансијских планова за израду буџета за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Обрасци за програмски буџет 2019. године

Годишњи план рада 2019-20. године

Школски програм 2017. године

I-III 2019. године

Извештај о реализације 2018.19. године

Линијске табеле за израду предлога финансијских планова за израду буџета за 2019годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Извршење буџета I-III 2020. године

Izvršenje budžeta I-III 2020.

 

 

Завршни рачун за 2018. годину

Развојни план школе 2018-2019

План набавки 2019. године